Realizacje

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007-2008

2005-2006

2003-2004

2001-2002

2000

1999

1998

1996-1997

1995-1996

1994-1995

1992-1994


Poprzez realizację kompleksową rozumiemy wykonanie robót w pełnym zakresie t j. (inst. elektryczne, sieci logiczne i komputerowe, montaż oświetlenia i rozdzielnic elektrycznych, montaż systemów ogrzewania elektrycznego), jak również wykonanie robót wykończeniowych w zakresie montażu sufitów podwieszanych metalowych i mineralnych.